Dankbericht

Namens de katholieke christengemeenschap KABAYA willen we alle partners, weldoeners en leden van de JYAMBÉRÉ Stichting oprecht bedanken die deelnemen aan het kopen van de schoolmaterialen voor 35 leerlingen op de basisschool en met name het schoolgeld betalen voor 3 weeskinderen (NAYITURIKI Valentine, MANIRIHO Domina en Thomas Joice) die nu naar het middelbare onderwijs gaan. Als hun inspanningen niet waren gecombineerd, zouden deze studenten niet naar school zijn gegaan.

Onze katholieke parochie van KABAYA ligt in Rwanda, westelijke provincie, NOGORORERO district. Vanuit kerkelijk oogpunt is het in NYUNDO katholiek bisdom. Binnen onze parochie hebben we 11 katholieke scholen die onder toezicht zijn van de autoriteit van de parochie, maar 10 van hen zijn geholpen door de regering van de Republiek Rwanda. We noemen ze ook ‘geholpen’ regeringsscholen. Eén van die 11 scholen is een privéschool. De regering van Rwanda, de katholieke kerk-onderwijs, helpt bij het betalen van de salarissen van leraren, het opbouwen van sommige klaslokalen en het betalen van andere materialen van de basisschool. In het schooljaar 2018, hadden we 10,750 leerlingen op deze scholen. Onder de leerlingen zijn de meeste van hen zeer arm en soms ook wees.

Sinds het schooljaar 2013 helpt de JYAMBÉRÉ Stichting van Nederland een groot aantal behoeftigen, kwetsbaren en weeskinderen op deze scholen. Het bood hen onder andere schoolmaterialen zoals schooluniformen, schoenen, schooltassen, rekenmachines, laptops en pennen. De oudste groep van de basisscholen wordt verteld dat het beter zou zijn om door te gaan met de middelbare school maar ze hebben vaak niet de mogelijkheid. Na de basisschool verlaten ze het onderwijs. Ze weten dat de basisschool onvoldoende is om voor zichzelf te kunnen zorgen, maar zonder de middelen om door te kunnen studeren, kunnen we niets doen. Zij zijn ontmoedigd. Op de basisschool leren ze lezen, schrijven en rekenen. Ze leren de onderwerpen die hen helpen om het voor zichzelf zorgen in ieder geval op de middelbare school.

Nu is het antwoord op de wens om door te kunnen studeren voor dit jaar voor 3 kinderen gevonden. De drie beste studenten van de laatste groep van vorig jaar worden ondersteund door de JYAMBÉRÉ Stichting om naar de middelbare school te gaan. Dit is een grote kans, en dit feit zal andere geholpen kinderen aanmoedigen om ook te slagen met goede eindresultaten. Ik weet ook dat de JYAMBÉRÉ Stichting alle inspanning heeft gedaan om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Wij zijn zeer verheugd om onze dankbaarheid te uiten die andere weldoeners hebben afgesproken met de JYAMBÉRÉ Stichting om die 3 beste studenten op de middelbare school te sponsoren. Bijzondere dankbaarheid is gericht tot mevrouw NYIRAMPUNGA Beatrice, de coördinator van de JYAMBÉRÉ Stichting. Haar waardevolle inspanning mag niet worden onderschat.

Ook bedanken we het hele team samengesteld door het bestuur en alle afgevaardigden die de coördinator van JYAMBÉRÉ Stichting helpen met de doelstelling de arme kinderen te helpen.

Wij willen tot slot iedereen die op verschillende niveaus deze kinderen ondersteunen bedanken. Onze dank aan eenieder die van goede wil is en die deze kinderen hierboven vermeld vriendelijk te hebben geholpen en waarvan de naam niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Wij danken u allemaal.

De almachtige God zegent jullie allen.

Geschreven te KABAYA, op 15h februari 2019

Vader François KUBWIMANA

De KABAYA pastoor