ANBI

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling. Geeft u wel eens aan een goed doel of een (kerkelijke) instelling? Dan bent u zeker niet de enige. Nederlanders doneren jaarlijks meer dan 4 miljard euro. Gelukkig maar, want zo kunnen veel mooie projecten gefinancierd worden. U kunt uw giften aan ons aftrekken van de belasting.

Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen

ANBI informatie over onze stichting

Naam: Stichting Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling (Kort Jyambere)
Sinds 2009 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/Fiscaal nr.: 8213.21.936

 • Contactgegevens
 • Bestuurssamenstelling
 • Beleidsplan
 • Beloningsbeleid
 • Doelstelling
 • Uitgeoefende activiteiten
 • Financiële verantwoording

Contactgegevens

Schriftelijk:
Goereesestraat 10
3114 BH Schiedam

Per e-mail:
info@jyambere.org

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Beatrice Nyirampunga
Vicevoorzitter : Prosper Iraguha –Shima
Penningmeester: Gerben Tiekstra
Secretaris: Victoire Ngilishya

Beleidsplan

De stichting Jyambere (aanmoediging tot ontwikkeling) stelt zich ten doel (kans-) arme kinderen in Rwanda, die door omstandigheden geen toegang tot lager onderwijs hebben en buiten de reguliere hulpprojecten vallen, middels financiële ondersteuning in hun primaire levensbehoeften te voorzien, met als hoofddoel het behalen van een diploma teneinde hun kansen op een betere positie in de maatschappij te vergroten.

Het plan van Jyambere bestaat uit de volgende fasen:

 1. Het selecteren van (straat)kinderen. In samenwerking met haar partners in Rwanda het definiëren van de doelgroep en vaststellen hoeveel kinderen mogen opgenomen worden in het project. Jyambere stelt vast wat voor soort kinderen in aanmerking komen voor hulp: wezen/ straatkinderen/ gewoon arme kinderen.
 2. Het toegankelijk maken van scholing, studiemateriaal, schoolkleding en voedsel voor sommige kinderen. Er is een procedure beschrijving van hoe het geld op de juiste bestemming terechtkomt, inclusief alle verantwoordelijken per element binnen deze procedure. Er zijn formulieren opgestelde voor de financiële en school rapporten.
 3. Het verwerven van fondsen. Er wordt altijd getoetst of Jyambere bankrekening een voldoende saldo heeft om het aantal kinderen voor de resterende schooljaren naar school te kunnen laten gaan en/ of er zijn voldoende geld zal binnen komen.
 4. Het monitoren & evalueren. Er zijn ingevulde checklijst/ standaardformulieren voor iedere kind binnen het programma waaruit blijkt hoe het kind presteert. Er zijn aan het eind van ieder kalenderjaar (of schooljaar) evaluatierapporten.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Als bijdrage aan de kosten van de Rwandese partners betaalt Jyambere de toezichthouders in Rwanda 10% van de jaarlijkse uitbetaalde bedragen voor de uitvoering van de activiteiten.

Doelstelling

De stichting richt zich op de kansarme kinderen in Mahoko en in het bisdom van Nyundo, een plaats in het noorden van Rwanda. De reden daarvoor is, dat veel hulporganisaties zich voornamelijk op kinderen in de grotere steden richten, waarbij de kans bestaat dat kinderen op het platteland opnieuw buiten de boot vallen.

De hoofddoelstelling bestaat uit het naar school sturen van de kinderen. Deze ondersteuning duurt voort tot het kind zijn school heeft afgerond. Om dit in gang te zetten en er voor te zorgen dat deze kinderen hun diploma uiteindelijk daadwerkelijk behalen wordt er indien nodig ook in eerste basisbehoeften voorzien. Hierbij moet worden gedacht aan de premie voor ziektekostenverzekering voor de gesponsorde kinderen, financiële ondersteuning van de (pleeg) ouders zodat kinderen onderdak, voedsel en kleding hebben, de basisbehoeften om naar school te kunnen. Dit is weliswaar niet de hoofddoelstelling maar een belangrijke afgeleide. Wanneer namelijk niet in de basisbehoeften voedsel, kleding en onderdak wordt voorzien, is de kans dat kinderen onderwijs volgen immers minimaal.

Uitgeoefende activiteiten

 • Van 2008 tot 2017 is het aantal kinderen gestegen van 9 tot 63 en weer terug naar 50 kinderen.
 • In 2011 heeft Jyambere een huis gerenoveerd voor een familie met vier kinderen. Het huis werd ook van sanitair voorzien.
 • In februari 2011 heeft Jyambere een werkbezoek gedaan in Rwanda ten doel contact te maken van haar partner, inkijken in de administratie, kinderen op school en de opvangfamilies bezoeken.
 • School jaar 2013 heeft Jyambere haar activiteiten uitgebreid tot het gebied van Kabaya in samenwerking met COTT van de parochie Kabaya en de stichting ABANA RWANDA.
 • Voor de 24 kinderen van Kabaya heeft Jyambere 48 fokkonijnen gekocht.
 • Voor detail over de activiteiten verwijzen we u naar de jaarrapporten en nieuwsbrieven.
 • Nieuwe samenwerking met Baho Neza sinds 2017

Financiële verantwoording

Betaalrekening
Spaarrekening