Jyambere (Aanmoediging tot ontwikkeling) wil zich inzetten voor (kans) arme kinderen in kleinere plaatsen in Rwanda die door omstandigheden geen toegang tot onderwijs hebben.

Plaats van het project: Mahoko

De organisatie wil haar activiteiten uitvoeren op het platteland van Rwanda. De kinderen uit deze plaatsen worden door de reguliere hulpprojecten vaak niet bereikt. Een groot deel van de huidige hulp projecten vestigt zich namelijk in steden. Jyambere zoekt naar kansarme kinderen in kleinere steden waar veel kinderen zijn die worden vergeten. Zij gaan door wat voor reden dan ook niet (altijd) naar school. Mahoko ligt in het noorden van Rwanda.

 

Berichten

Jaarverslag 2019

Beste lezers, het jaarverslag van 2019 is te lezen op deze website. Wij willen alle donateurs en vrijwilligers nogmaals hartelijk bedanken! Zonder jullie hulp kunnen wij de kinderen niet helpen. Veel leesplezier!

Nieuwsbrief najaar 2019

Het einde van 2019 is weer in zicht. Er zijn mooie dingen gebeurd voor de kinderen die ondersteund worden mede dankzij jullie bijdrage. De ontwikkelingen zijn te lezen in de nieuwsbrief. We willen jullie een fijne feestdagen wensen en een mooi 2020 en hopen dat we dan weer kunnen rekenen op jullie steun!!

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van 2018 is beschikbaar op de website. Graag ontvangen we van u feedback en blijf ons ondersteunen met uw giften zodat we de kinderen in Rwanda kunnen blijven helpen. Alvast bedankt voor uw steun. Klik hier.

Doel

Ons doel is kansarme kinderen rondom Mahoko de kans te bieden naar school te gaan, zoals bedoeld is in het tweede millenniumdoel: “in het jaar 2015 alle kinderen naar school”. Afgesproken is klein te beginnen en het aantal kinderen bij succes uit te breiden.

Om deze hoofddoelstelling te behalen, zal ook in de eerste basisbehoeften moeten worden voorzien. Hierbij moet worden gedacht aan financiële ondersteuning van de (pleeg) ouders zodat kinderen onderdak, voedsel en kleding hebben, de basisbehoeften om naar school te kunnen gaan. Ook ondersteunen we hen bij de aanschaf van schoolspullen en het schooluniform.

Deze ondersteuning duurt voort tot het kind zijn school heeft afgerond. Bij tussentijdse evaluaties wordt de samenwerking met de lokale organisaties bekeken. Indien de samenwerking voorspoedig verloopt en onze financiële middelen toereikend zijn, kan besloten worden meer kinderen naar school te laten gaan.

Over ons

Stichting Jyambere (“aanmoediging tot ontwikkeling”) wil zich inzetten voor kansarme kinderen in Rwanda die door omstandigheden geen toegang tot onderwijs hebben. Het project vindt plaats in Mahoko, een plaats in het noorden van Rwanda. Er is bewust gekozen voor een kleinere plaats op het platteland van Rwanda. De kinderen uit dit soort plaatsen worden door de reguliere hulpprojecten vaak niet bereikt, omdat deze zich meestal richten op de grotere steden, met name de hoofstad Kigali.

Ontstaan en achtergrond

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen. Het idee voor Jyambere is voortgekomen uit het tweede millenniumdoel: “In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school”. Het is in 2007 in Nederland bedacht en uitgewerkt door een groepje vrouwen, waarvan er twee zelf uit Rwanda komen. De twee vrouwen beseften dat veel kinderen in Rwanda het geluk niet hebben gehad om naar school te kunnen gaan. Als gevolg van de oorlog zijn veel kinderen verweesd achtergebleven. Deze kinderen hebben veel moeite om aan voldoende eten en drinken te komen en zich goed te kleden. Overdag zijn zij op zoek naar eten, verlenen hulp aan marktbezoekers en toeristen of werken als autowassers. Hierdoor hebben zij geen kans om, zoals andere kinderen, naar school te gaan en een goede toekomst op te bouwen.

In 2008 kreeg Jyambere een geweldige stimulans door het winnen van de Idealenwedstrijd van dagblad Trouw. De hieraan gekoppelde geldprijs betekende dat Jyambere nu echt een begin kon maken met het helpen van kinderen in Rwanda. In eerste instantie opereerde Jyambere onder de paraplu van Stichting Silent Work, die al sinds 1994 in Rwanda aanwezig is. Echter, na uitbreiding van de eigen organisatie besloot Jyambere verder te gaan als zelfstandige stichting. In de zomer van 2009 is een nieuw projectplan geschreven, de Stichting Jyambere opgericht, een bankrekening geopend en tevens een samenwerkingscontract afgesloten met een lokale organisatie, Caritas. Eind 2009 was Jyambere dan eindelijk klaar om geheel zelfstandig te functioneren als stichting en om deze kinderen scholing te bieden. Begin 2010 gingen de eerste kinderen in Mahoko naar school met steun van Jyambere.

Doneren

 

U kunt ons project steunen door een bedrag over te maken op bankrekening NL76ABNA0570184495, t.n.v. Stichting Jyambere, Schiedam.

Jyambere is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw giften aan ons kunt aftrekken van de belasting.