Over ons

Stichting Jyambere (“aanmoediging tot ontwikkeling”) wil zich inzetten voor kansarme kinderen in Rwanda die door omstandigheden geen toegang tot onderwijs hebben. Het project vindt plaats in Mahoko, een plaats in het noorden van Rwanda. Er is bewust gekozen voor een kleinere plaats op het platteland van Rwanda. De kinderen uit dit soort plaatsen worden door de reguliere hulpprojecten vaak niet bereikt, omdat deze zich meestal richten op de grotere steden, met name de hoofstad Kigali.

Ontstaan en achtergrond

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen. Het idee voor Jyambere is voortgekomen uit het tweede millenniumdoel: “In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school”. Het is in 2007 in Nederland bedacht en uitgewerkt door een groepje vrouwen, waarvan er twee zelf uit Rwanda komen. De twee vrouwen beseften dat veel kinderen in Rwanda het geluk niet hebben gehad om naar school te kunnen gaan. Als gevolg van de oorlog zijn veel kinderen verweesd achtergebleven. Deze kinderen hebben veel moeite om aan voldoende eten en drinken te komen en zich goed te kleden. Overdag zijn zij op zoek naar eten, verlenen hulp aan marktbezoekers en toeristen of werken als autowassers. Hierdoor hebben zij geen kans om, zoals andere kinderen, naar school te gaan en een goede toekomst op te bouwen.

In 2008 kreeg Jyambere een geweldige stimulans door het winnen van de Idealenwedstrijd van dagblad Trouw. De hieraan gekoppelde geldprijs betekende dat Jyambere nu echt een begin kon maken met het helpen van kinderen in Rwanda. In eerste instantie opereerde Jyambere onder de paraplu van Stichting Silent Work, die al sinds 1994 in Rwanda aanwezig is. Echter, na uitbreiding van de eigen organisatie besloot Jyambere verder te gaan als zelfstandige stichting. In de zomer van 2009 is een nieuw projectplan geschreven, de Stichting Jyambere opgericht, een bankrekening geopend en tevens een samenwerkingscontract afgesloten met een lokale organisatie, Caritas. Eind 2009 was Jyambere dan eindelijk klaar om geheel zelfstandig te functioneren als stichting en om deze kinderen scholing te bieden. Begin 2010 gingen de eerste kinderen in Mahoko naar school met steun van Jyambere.